Pon06202016

Last update11:56:21

Back Novosti Vijesti Poziv vlasnicima pasa

Poziv vlasnicima pasa

  • PDF

Slu�ba za gospodarstvo, inspekciju i zajedni?ke�  poslove, op?ina Tomislavgrad,�  u p u ? u j e

P�  O�  Z�  I�  V

VLASNICIMA�  PASA

Pozivaju se svi vlasnici pasa sa podru?ja op?ine Tomislavgrad na upis istih u Registar�  pasa.

Upis u Registar�  je zakonska obveza za sve vlasnike pasa, a�  obavlja se�  u�  Veterinarskim stanicama registriranim na prostoru�  op?ine�  Tomislavgrad.

Pored upisa pasa u registar,�  vlasnici istih�  du�ni su:

- izvr�iti cijepljenje protiv bjesno?e, te obilje�avanje (mikro?ipiranje) pasa koji jo� nisu obilje�eni,

- osigurati dokaz o obilje�avanju pasa i cijepljenju protiv bjesno?e (knji�icu za psa),

- u roku od 15 dana prijaviti nestanak psa i uginu?e, radi brisanja iz registra pasa,

- redovno svake godine ponoviti cijepljenje psa protiv bjesno?e.

Za ne izvr�avanje navedenih zakonskih obveza, vlasnici pasa snositi ?e zakonom predvi?ene sankcije.

Tro�kove cijepljenja i obilje�avanja (mikro?ipiranje)�  snose vlasnici pasa, a�  ako se vlasnici pasa odlu?e, da pored cijepljenja i obilje�avanja (mikro?ipiranje), svoje pse podvrgnu i sterilizaciji odnosno kastraciji, paket veterinarskih usluga biti ?e besplatan.

Paket besplatnih usluga (cijepljenje, obilje�avanje, sterilizacija/kastracija, ?i�?enje od parazita) osigurava Udruga za za�titu, spa�avanje i zbrinjavanje �ivotinja Hercegbosanske �upanije �O� uz potporu�  fondacije Dogs trust UK predstavni�tvo Sarajevo.� 

Izvor:www.tomislavgrad.gov.ba